Zde je snad dosti na místě abych upozornil, že vidíte-li název v závorce, neznamená to nic jiného než že onen obraz žádný název snad ani nemá, leč z ryze praktických důvodů je v závorce uvedeno jeho označení neb značit obrazy systémem jako "bez názvu 1", "bez názvu 2" mi připadá více než neuctivé. Toť má nová jmenovací konvence.
galerie   různé
Michal Šmíd
(tlak)
29/1/07
30 x 30
tlak