pozn.:Název je historický a nepříliš výstižný.

galerie   krajina
Michal Šmíd
Písková improvizace
leden 2007
30 x 20
Písková improvizace